Máš záujem…


…naučiť sa viac z fyziky, spoznať nových ľudí s podobnými záujmami a precestovať svet? Fyzikálna olympiáda ti všetko toto môže poskytnúť. Prostredníctvom našich príkladov a experimentálnych úloh uvidíš fyziku z iného pohľadu, než aký ti poskytujú v škole. Naviac získaš skúsenosť, ktorá ti pomôže pri štúdiu na vysokej škole.

Príprava na súťaž


V sekcii Príprava možno nájsť odkazy na množstvo študijných materiálov zo všetkých oblastí, ktoré nielen kvalitne pripravia, ale aj rozšíria obzory vo všetkých smeroch.

O súťaži


Fyzikálna olympiáda má vyše 50-ročnú históriu. Za ten čas vychovala množstvo špičkových vedcov pracujúcich po celom svete. Bývalí riešitelia FO študovali alebo študujú na najlepších univerzitách v USA aj v Európe.
Na stránke Úspechy Slovenska možno nájsť zoznam bývalých účastníkov medzinárodného kola.

Aktuality                             

Máj 2019

Riešenia úloh domáceho kola kategórií BCD a G a krajské kolo E.

Apríl 2019

>Úlohy, riešenia a experiment z celoštátneho kola FO plus výsledková listina.

Marec 2019

>Úlohy a riešenia okresného kola pre kategórie E a F.
Súhrn výsledkov pre krajské kolo kategórie A.

Február 2019

Úlohy a riešenia krajského kola pre kategória A.
Riešenie úloh domácich kôl pre kategórie E a F.
Úlohy domáceho kola pre kategórie B, C a D doplnené o zvyšné úlohy.

Január 2019

Úlohy domáceho kola pre kategórie B, C a D.

November 2018

Úlohy domáceho kola pre kategóriu A.
Kalendár 60. ročníka FO.
Úlohy domáceho kola pre kategórie E, F a G aj v maďarskom jazyku.

August 2018

Úlohy a správa z 49. kola IPhO.