Máš záujem…


…naučiť sa viac z fyziky, spoznať nových ľudí s podobnými záujmami a precestovať svet? Fyzikálna olympiáda ti všetko toto môže poskytnúť. Prostredníctvom našich príkladov a experimentálnych úloh uvidíš fyziku z iného pohľadu, než aký ti poskytujú v škole. Naviac získaš skúsenosť, ktorá ti pomôže pri štúdiu na vysokej škole.

Príprava na súťaž


V sekcii Príprava možno nájsť odkazy na množstvo študijných materiálov zo všetkých oblastí, ktoré nielen kvalitne pripravia, ale aj rozšíria obzory vo všetkých smeroch.

O súťaži


Fyzikálna olympiáda má vyše 50-ročnú históriu. Za ten čas vychovala množstvo špičkových vedcov pracujúcich po celom svete. Bývalí riešitelia FO študovali alebo študujú na najlepších univerzitách v USA aj v Európe.
Na stránke Úspechy Slovenska možno nájsť zoznam bývalých účastníkov medzinárodného kola.

Aktuality                             

Február 2019

Riešenie úloh domáceho kola pre kategóriu A.
subor

Január 2019

Úlohy domáceho kola pre kategórie B, C a D.

November 2018

Úlohy domáceho kola pre kategóriu A.
Kalendár 60. ročníka FO.
Úlohy domáceho kola pre kategórie E, F a G aj v maďarskom jazyku.

August 2018

Úlohy a správa z 49. kola IPhO.

Február 2018

Výsledky krajského kola Kategórie A.
Úlohy a riešenia krajského kola kategórie A.

Január 2018

Riešenie domáceho kola kategórie A.

December 2017

Úlohy domáceho kola pre kategórie B, C a D aj v maďarčine.
METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY pre základné a stredné školy

November 2017

Zadania domáceho kola kategórie B, C a D.
Zadania domáceho kola kategórie A.

Október 2017

Úlohy domáceho kola pre kategórie E, F a G aj v maďarčine.
Nový kalendár a správa z IPhO.

Máj 2017

Úlohy a riešenia krajského kola pre kategórie B, C a D.

Apríl 2017

Úlohy a riešenia plus poradie na celoštátnom kole kategórie A.
Správa z celoštátneho kolo 58. ročníka fyzikálnej olympiády kategórie A v Žiline 6. – 9. 4. 2017

Marec 2017

Úlohy a riešenia okresného kola pre kategórie E a F.
Výsledky krajského kola kategórie A.

Február 2017

Kompletné zadania úloh domáceho kola pre B, C a D plus maďarský preklad. Úlohy a zadania krajského kola A.

Január 2017

Riešenie domáceho kola 58. ročníka FO kategórie A.

December 2016

Nové úlohy 58. ročníka FO pre domáce kolo kategórií B, C a D.