Máš záujem…


…naučiť sa viac z fyziky, spoznať nových ľudí s podobnými záujmami a precestovať svet? Fyzikálna olympiáda ti všetko toto môže poskytnúť. Prostredníctvom našich príkladov a experimentálnych úloh uvidíš fyziku z iného pohľadu, než aký ti poskytujú v škole. Naviac získaš skúsenosť, ktorá ti pomôže pri štúdiu na vysokej škole.

Príprava na súťaž


V sekcii Príprava možno nájsť odkazy na množstvo študijných materiálov zo všetkých oblastí, ktoré nielen kvalitne pripravia, ale aj rozšíria obzory vo všetkých smeroch.

O súťaži


Fyzikálna olympiáda má vyše 50-ročnú históriu. Za ten čas vychovala množstvo špičkových vedcov pracujúcich po celom svete. Bývalí riešitelia FO študovali alebo študujú na najlepších univerzitách v USA aj v Európe.
Na stránke Úspechy Slovenska možno nájsť zoznam bývalých účastníkov medzinárodného kola.

Aktuality                             

Apríl 2017

Úlohy a riešenia plus poradie na celoštátnom kole kategórie A.
Správa z celoštátneho kolo 58. ročníka fyzikálnej olympiády kategórie A v Žiline 6. – 9. 4. 2017

Marec 2017

Úlohy a riešenia okresného kola pre kategórie E a F.
Výsledky krajského kola kategórie A.

Február 2017

Kompletné zadania úloh domáceho kola pre B, C a D plus maďarský preklad. Úlohy a zadania krajského kola A.

Január 2017

Riešenie domáceho kola 58. ročníka FO kategórie A.

December 2016

Nové úlohy 58. ročníka FO pre domáce kolo kategórií B, C a D.

November 2016

Nové úlohy 58. ročníka FO pre kategóriu A a maďarský preklad kategórií E, F a G.

Október 2016

Nové metodické Pokyny pre ZŠ a SŠ
Nové úlohy 58. ročníka FO pre kategórie E, F a G
Kalendár 58. Ročníka FO a Termínovník 2016 / 2017

Jún 2016

Správy z EUSO plus úlohy

Máj 2016

Úlohy a riešenia krajských kôl kategórií B, C a D.
Výsledky krajských kôl pre kategóriu E.

Apríl 2016

Správa a zaujímavé úlohy z Medzinárodnej fyzikálnej olympiády.

Marec 2016

Úlohy a riešenia okresných kôl kategórií E a F.

Február 2016

Riešenia úloh domáceho kola kategórií E a F.
Zadania a riešenia úloh krajského kola kategórie A.
Máme zverejnené riešenie úloh domáceho kola kategórie A.

Júl 2013

Skončila sa Medzinárodná olympiáda v Dánsku. Slovensko získalo štyri bronzové medaily (Patrik Turzák, Gonda Tomáš, Ondráš Ján, Kvorka Jakub).