Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v  Bratislava 
50. ročník Fyzikálnej olympiády
3. kolo kategórie  E
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Por. Priezvisko a meno Roč. Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže              
1 Hledík Michal 9 SŠ sv. Vincenta de Paul Bachova 4 Mgr. Floreková 10 6 10 10 36
2 Kavický Dušan 9 ZŠ Beňovského Mgr. S. Kavická 10 10 4 10 34
3 Ivan Mašán 9 Šp MND Skalická Mgr. Kárászová 10 10 6 7 33
Úpešní riešitelia
4 Rabatin Rastislav 9 ZŠ Holíčska 50   10 0 10 10 30
5 Tomáš Gonda K G, Grösslingova 18 Mgr. Štefan Horvát 4 10 3 9,5 26,5
5 Drahomír Mrózek 9 ZŠsMŠ Pezinok - Orešie  RNDr. M. Šilhárová 10 4 3 9,5 26,5
7 Drozd Stanislav K Gymnázium Malacky Mgr.Krejčová 10 4 1 10 25
8 Peter Nemčovič 9 ZŠ Tbiliská Mgr. Mrafková 10 4 2 7 23
9 Tomáš Jánoška 9 ZŠ, Vazovova 4 Mgr. Jaroslava Ribánová 10 0 10 2 22
9 Milan Jurík 9 ZŠ, Mudroňova 83 Mgr. Eva Vojtechová 10 10 1,5 0,5 22
11 Adam Kabát 9 ZŠ s MŠ Sibírska Ing. Bullová 10 10 1 0 21
12 Richard Kakaš 9 ZŠ s MŠ Dr. M. Hodžu, Škarniclova 1 Mgr. Elena Šrolová 10 4 3 2 19
13 Krajčovič Matej 9 ZŠ Majerníkova 62 Mgr.S. Štancelová 7 0 2 9 18
13 Baláž Martin 9 ZŠ Majerníkova 62 Mgr.S. Štancelová 9 9 0 0 18
15 Fridrich Egyenes-Pörsök 9 ZŠ, Vazovova 4 Mgr. Jaroslava Ribánová 3 2 1 9,75 15,75
16 Adela Tomíková 9 ZŠ, Mudroňova 83 Mgr. Eva Vojtechová 10 2 1 2 15
Ďalší riešitelia
17 Csápai Tomáš 9 J.G. Tajovského, Senec   10 2 1 0 13
18 Ondrej Husár 9 ZŠ, Mudroňova 83   7 2 2 0 11
18 Tomáš Poláček 9 ZŠ sv. Uršule, Nedbalova 4   10 0 1 0 11
18 Vrablicová Petra 9 ZŠ Záhorácka , Malacky   10 0 1 0 11
21 Ročiaková Martina 9 ZŠ Majerníkova 62   10 0 0,5 0 10,5
22 Lukáš Kováč 9 ZŠ sv. Uršule, Nedbalova 4   10 0 0 0 10
22 Erik Šauša K Gymnázium Pezinok   0 0 0 10 10
24 Hinca Matej 9 J.G. Tajovského, Senec   2 0 0 0 2
25 Chalúpka Martin 9 ZŠ-G Tilgnerová nezúčastnil sa          
26 Štepánek Martin 9 ZŠ Karloveská 61 nezúčastnil sa          
27 Matúš Matiašovský 9 ZŠ Fándlyho 11 Pezinok nezúčastnil sa          
                   
Úlohy opravila komisia v zložení:      Mgr. Štefánia Floreková, Mgr. Viktória Karászová , Mgr. Slávka Kavická , Mgr.Mária Filová
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Bratislave  dňa 6.4.2009
Mgr. Mária Filová RNDr.Ľudovít Horňanský,CSc.
predseda súťažnej poroty predseda KK FO