Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Košiciach
50. ročník Fyzikálnej olympiády
3. kolo kategórie E - 6. 4. 2009
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Marcel Čičatko 9 ZŠ Švermu, MI RNDr. Kincelová 10 10 10 10 40
Jana Holíková 9 ZŠ Švermu, MI RNDr. Kincelová 10 10 10 10 40
Jakub Šafin 9 ZŠ Okružná, MI PaeDr. Hamariková 10 10 10 10 40
Peter Žiaček 9 ZŠ Michaľany PaeDr. Žiačková 10 10 10 10 40
2.  František Lami 9 ZŠ Novomeského, KE RNDr. Ropeková 10 7 10 10 37
3.  Miriam Ivorová kvarta G Javorová, SNV RNDr. Ruttkayová 10 5 8 10 33
Ďaľší úspešní riešitelia                
4. Bianka Benková 9 ZŠ Krosnianska, KE Mgr. Hažírová 10 10 2 10 32
5. Viktor Futó 9 ZŠ Krosnianska, KE Mgr. Hažírová 10 10 1 10 31
Martin Olejár 9 ZŠ Levočská, SNV Ing. Majcher 10 10 1 10 31
6. Viktor Petrášek kvarta G Javorová, SNV Mgr. Lučková 10 9 4 7 30
7. Martina Ivančová 9 ZŠ Moussona, MI Mgr. Paľová 10 8 5 5 28
8. Miroslav Stankovič 8 ZŠ Krosnianska, KE Mgr. Murová 10 6 4 7 27
Tomáš Šoltinský 8 ZŠ Krymská, MI Mgr. Balejčíková 10 6 1 10 27
9. Daniel Hennel 9 ZŠ Hutnícka, SNV RNDr. Dzurňáková 10 10 4 2 26
Štefan Máté 9 ZŠ s VJM Plešivec Mgr. Máté 2 10 4 10 26
10. Ivana Sopatová 9 ZŠ Čaňa Mgr. Ondruška 10 10 3 2 25
11. Martin Šimko 9 ZŠ Moskovská, MI Mgr. Polakovský 10 2 2 10 24
12. Iveta Lederová 9 ZŠ Krosnianska, KE Mgr. Hažírová 9 2 2 10 23
Patrik Turzák 8 ZŠ Krosnianska, KE Mgr. Murová 9 3 1 10 23
13. Erik Pallai 9 ZŠ Krymská, MI Mgr. Balejčíková 10 1 2 9 22
14. Viliam Valent 9 ZŠ Bernolákova, KE Mgr. Halaszová 2 3 6 10 21
15. Peter Gažík 9 ZŠ s MŠ Vinné RNDr. Kutláčová 10 2 1 7 20
Dominik Matta 9 ZŠ Dneperská, KE Mgr. Kozárová 4 5 1 10 20
16. Jozef Antoš 8 ZŠ Okružná, MI PaeDr. Hamariková 10 2 1 5 18
Dominika Kočišková 9 ZŠ Okružná, MI PaeDr. Hamariková 10 4 1 3 18
Radoslav Lapár 9 ZŠ Bernolákova, KE Mgr. Halaszová 8 5 1 4 18
Michaela Moserová 9 ZŠ Okružná, MI PaeDr. Hamariková 10 4 1 3 18
Alexandra Štefanisková 8 ZŠ Moussona, MI Mgr. Mika 10 2 1 5 18
17. Daniel Kočik 8 ZŠ Trstenné pri Hornáde Mgr. Ladomirjaková 3 10 1 2 16
Maroš Plšík 9 ZŠ Abovská, KE Mgr. Mravcová 10 3 1 2 16
18. Marek Dobranský 8 ZŠ Okružná, MI PaeDr. Hamariková 10 2 1 2 15
Michal Dorko 9 ZŠ Dneperská, KE Mgr. Kozárová 1 9 2 3 15
Ďaľší riešitelia                
  Silvia Kelemenová 9 ZŠ ak. Hronca, RV   1 3 2 3 9
  Dominika Pospíchalová 9 ZŠ a MŠ Smolník   7 1 1 0 9
Úlohy opravila komisia v zložení:  doc. RNDr. Ľubomír Tóth, CSc., RNDr. Ľubomír Mucha
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V košiciach dňa 7. 4. 2009
RNDr. Ľubomír Mucha doc. RNDr. Ľubomír Tóth, CSc.
predseda súťažnej poroty  KK FO