Krajská komisia  Fyzikálnej olympiády v Trenčíne
Výsledková listina
 50.roč. FO - 3. kolo
6.4.2009  -  ZŠ Púchov,  Mládežnícka ul.
     
P.č. Meno  a  priezvisko Tr. Škola Hodnotenie úl. Súčet   Na FO
1. 2. 3. 4.   pripravoval/a/
1. Róbert Lexman Kv. OG  Ľ.Š. Trenčín 10 3 10 10 33   RNDr. Z. Baxová
2. Monika Michalíková Kv. OG  Ľ.Š. Trenčín 10 7 3 10 30   RNDr. Z. Baxová
3. Sabina Fraňová 9. B Nová Dubnica, J.Kráľa 10 10 8 0 28   Mgr. M. Kvasnicová
  Martin Mosnáček 9. C   Nové M n/V, Ul. kpt.Nálepku 10 6 2 10 28   Mgr. M. Hučková
5. Jozef Miček Kv. OG Pov.Bystrica 10 4 1 10 25   RNDr. E. Foltinová
  Mária Minichová 9. B   Kanianka 9 4 2 10 25   PaedDr. G. Šestáková
7. Maroš Ábel 9. C Trenčín, Veľkomoravská 10 7 2 5 24   Mgr. E. Kopúňová
  Martin Ragula 9. A Dolná Mariková 10 10 2 2 24   Mgr.     Zemančíková
  Juraj Valach 9. A Trenčín, Bezručova ul. 5 9 2 8 24   Mgr. M. Moťovská
10. Tomáš Zajac 9. B Nová Dubnica, J.Kráľa 10 3 8 2 23   Mgr. M. Kvasnicová
11. Samuel Hudec 9. A Púchov, Mládežnícka 10 6 4 2 22   Ing. G. Marčeková
12. Mário Maršálek 9. A   Nové M n/V, Ul. kpt.Nálepku 10 5 4 2 21   Mgr. M. Hučková
  Tomáš Pletňa 9. C Bánovce n/B, Duklianska 10 4 3 4 21   Mgr. R. Sány
14. Daniel Hanzlík 9. C   Nové M n/V, Ul. Tematínska 0 10 4 6 20   Mgr. Ľ. Pecková
  Juraj Malinčík 9. A   Prievidza, Rastislavova 0 8 3 9 20   Mgr. Ľ. Moravčíková
  René Petrík 9. A Bánovce n/B, Gorazdova 10 5 5 0 20   RNDr. M. Gogolová
  Peter Sučanský 9. A    Čachtice 10 4 1 5 20   PaedDr.  K. Slovák
18. Klaudia Dudíková 9. A   Podolie 10 0 6 3 19   RNDr. J. Schreiberová
  Ľubomír Šalgo 9. C   Prievidza, S. Chalupku 10 6 3 0 19   PaedDr.  R. Priehoda
20. Pavol Ďurana 9. B Beluša 10 4 3 0 17   Mgr. M. Martinisková
  Roman German 9. A Pov.Bystrica, Školská 8 6 3 0 17   Mgr. D. Staníková
22. Ondrej Bernat 9.  Bánovce n/B, Partizánska 10 2 1 3 16   Mgr. M. Uhrinová
  Petra Hromadová 9. A Nedožery - Brezany  10 0 1 5 16   Mgr. E. Cibik
                           
24. Vladan Glončák 9. A Trenčín, Bezručova ul. 8 1 3 2 14
25. Martin Klimčík 9. A Trenčín, Ul. L.Novomeského 5 2 1 6 14
26. Lukáš Daňo Kv. OG Dubnica n/V 10 0 1 2 13
27. Zuzana Jelčicová 9. A Púchov, Mládežnícka 10 0 2 0 12
28. Michaela Poláčková 9. B Ilava, Medň. 9 2 1 0 12
29. Juraj Kulich 9.  Bánovce n/B, Partizánska 0 5 1 0 6
           
Spolu bodov 244 133 90 116 583  
Vyjadrené v  % 84,1 45,9 31,0 40,0 50,259